Editare situatii financiare

Modulul de editare al situațiilor financiare trimestriale și anuale se va folosi pentru editarea și vizualizarea formularelor de raportare ale instituției.
În cadrul acestui modul pe baza balanțelor depuse de instituțiile publice vor fi generate automat unele din formularele privind raportarea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice. Acestea vor fi: Bilanţ, Cont de rezultat patrimonial, Situaţia fluxurilor de numerar, note (creanţe, datorii, provizioane, venituri din impozite, taxe, contribuţii, venituri din vânzări de bunuri şi servicii, cheltuieli cu transferurile).
Alte formulare privind raportarea situațiilor financiare trimestriale și anuale care nu vor fi generate automat de sistemul Forexebug, vor fi transmise în sistem prin acceași procedură ca formularele de buget și balanțe contabile. Ele vor fi note privind active fixe necorporale, active fixe corporale, stocuri, acțiuni, active şi datorii financiare, FEN, etc.
Pentru ordonatorii cu instituții în subordine sistemul Forexebug pune la dispoziție și un modul de consolidare al situațiilor financiare, modul care va elimina singur operațiile efectuate între instituția superioară și inferioară ierarhic.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu