Control Angajamente Bugetare

În cadrul sistemului de raportare Forexebug, există o aplicație distinctă numită Control Angajamente Bugetare (CAB).
Aplicaţia CAB este principalul modul de operare a execuţiei bugetare a instituţiei publice în sistemul de raportare FOREXEBUG.

În cadrul aplicaţiei CAB se vor prelua datele privind prevederile bugetare ale instituţiei publice transmise cu ajutorul formularului de buget. Iar utilizatorii autorizaţi ai instituţiei vor întocmi angajamentele bugetare în limita prevederilor bugetare, vor efectua recepţii aferente angajamentelor bugetare în derulare în limita angajamentelor bugetare şi vor înregistra plăţi non-trezor (efectuate prin bănci comerciale). Aplicaţia CAB prezintă o listă de meniuri de înregistrare şi afişare a angajamentelor bugetare şi a datelor aferente angajamentelor, fiecare opţiune este folosită pentru crearea unui anumit tip de angajament.
Angajament nou – este folosit pentru înregistrarea unui angajament anual sau multianual cu un singur sau mai mulţi indicatori.

Lista angajamente – este folosit pentru căutarea unui sau mai multor angajamente pe baza unor criterii de selecţie şi pentru administrarea angajamentelor. Datele obţinute pot fi exportate într-un fişier excel, iar prin administrarea angajementelor se pot modifica, afişa toate informaţiile angajamentului, adăuga/ mofifica/ şterge recepţii, adăuga plată/încasare/stornare non-trezor şi efectua transferul individual al angajamentului.

Rapoarte – este folosit pentru vizualizarea rapoartelor privind execuţia bugetară

Mai puţin utilizate sau cu unică utilizare vor fi:
Angajament iniţial nou – este folosit pentru înregistrarea angajamentelor aflate „În derulare” la intrarea în sistem a instituţiei publice. După înregistrarea datelor pentru acest angajament, acest meniu nu se mai regaseste in lista de meniuri.
Transfer în bloc – este folosit pentru a transfera angajamentele altei/altor instituţii publice, în urma reorganizării.
Angajament multiplu nou – este folosit pentru pentru iniţierea unui angajament comun pentru mai multe instituţii publice  de către o instituţie coordonatoare(contract de achiziţie pentru mai multe instituţii beneficiare).
Listă angajamente multiple – este folosit pentru cautarea şi continuarea completării şi definitivării unui angajament comun pentru mai multe instituţii publice  de către o instituţie coordonatoare(contract de achiziţie pentru mai multe instituţii beneficiare).
Listă proiecte – este folosit pentru adăugarea şi modificarea proiectelor definite de instituţia publică.
Listă obiective – este folosit pentru adăugarea şi modificarea obiectivelor definite de instituţia publică.
Utilizare buget – este folosit pentru vizualizarea detaliilor aferente indicatorilor bugetari.
Transferuri primite – este folosit pentru a valida angajamentele generate de alte instituţii publice coordonatoare, în care instituţia publică în cauză este beneficiar.
Plăţi corectate – este folosit pentru corectarea plăților și reconcilierea execuției bugetare

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu